Financiering

 
Om de verschillende werkzaamheden mogelijk te maken doet de Stichting momenteel een beroep op meerdere financieringsbronnen:
– Zorgverzekeraar voor consulten binnen GC Levinas (POH-GGZ regeling);
– Rijkssubsidieregeling voor Geestelijke Verzorging in de thuissituatie (voor thuiswonende 50+ers en palliatieve cliënten);
– Sint Laurensfonds (voor het project Een Goed Gesprek);
– Gemeente Rotterdam (voor het project Een Goed Gesprek);
– Universiteit voor Humanistiek (voor onderzoeksproject PLOEG);
– GC Levinas (voor overleg binnen GC Levinas).