Samenwerking in gezondheidscentrum Levinas

 
In gezondheidscentrum Levinas zijn veel disciplines vertegenwoordigd. Ons team geestelijke zorg heeft daarbinnen een eigen plek. Soms vinden we het belangrijk om te overleggen over de patiënten die we ontmoeten tijdens ons Luisteruur. Dat doen we alleen na toestemming van de patiënt.
 
De geestelijk verzorger is er ook voor collega-zorgverleners zoals artsen en praktijkondersteuners. Zij kunnen ons bijvoorbeeld raadplegen als ze vragen tegenkomen op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. Ook kunnen ze bij ons terecht over de levensbeschouwelijke vragen en morele dilemma’s die het werk oproept bij henzelf.