Deelname aan overleggen binnen het gezondheidscentrum

 
Bij Levinas vinden we het belangrijk om samen te werken aan het welzijn en de gezondheid van patiënten.
Daarom zijn er ook verschillende multidisciplinaire initiatieven. De geestelijke zorg neemt deel aan een aantal gezamenlijke overleggen en andere zorgpaden. Bijvoorbeeld het psychosociaal zorgpad, het zorgpad kwetsbare ouderen en de PaTz (overleg van huisartsen en thuiszorg over de palliatieve zorg).