Mede organiseren van themabijeenkomsten en cursussen

 
Het team geestelijke zorg zet zich regelmatig in voor thematische activiteiten. In elk geval draagt het bij aan de netwerkbijeenkomsten van het psychosociaal zorgpad, die gewoonlijk goed worden bezocht door professionals van het gezondheidscentrum en daarbuiten. Enkele voorbeelden van thema’s: de benadering van patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond, angst, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
 
De geestelijke zorg verzorgde ook cursussen op het gebied van meditatie. Verder ontvingen team en bestuur meerdere malen politici en beleidsmakers die geïnteresseerd waren in onze geestelijke zorg als vrij uniek initiatief.