Kernteam

Ons kernteam geestelijke zorg bestaat uit twee personen: Mirjam Heikens en Filiz Islekter.
Bij ieder van ons kunt u terecht, wat uw achtergrond ook is.

____________________

Mirjam Heikens:
Mijn werkzame leven ben ik ooit begonnen als verpleegkundige. Daarna studeerde ik theologie, omdat ik graag verdieping wilde. Deze studie heb ik afgerond in 2007. In de jaren daarna heb ik ervaring opgedaan op verschillende plekken. In de geestelijke zorg voel ik me nog het allermeeste thuis. Ik vind het altijd weer boeiend om mensen terzijde te staan bij de ‘trage vragen’ die zich zomaar kunnen voordoen in het leven. Mooi dat dit kan bij gezondheidscentrum Levinas.
Zie verder www.zustermirjamgeestelijkezorg.nl

____________________

Filiz Islekter:
Als maatschappelijk werker kreeg ik vaak vragen over religie en zingeving, vooral vanuit islamitisch perspectief. Deze vragen en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat ik islamitisch geestelijk verzorging ging studeren. De islam is mijn haven, mijn thuiskomen en een basis voor hoe ik in het leven sta. Als geestelijk verzorger vind ik het belangrijk om de ander in eerste instantie als ‘mens’ te ontmoeten. Omdat iedereen zijn eigen vorm van spiritualiteit heeft, met of zonder een religie. Ieder persoon kan een periode in het leven hebben waarin hij stagneert en de zin van het bestaan opnieuw moet herdefiniëren, vooral als het om situatie gaat die de bestaanszekerheid van die persoon raakt. Op zo’n moment kan een luisterend oor van groot waarde zijn. Een gesprek met iemand die jou niet veroordeelt en je ondersteunt bij het hervinden van hoop en troost zodat je je situatie kan hanteren. Ik hoop dat ik zo een medemens voor de ander kan zijn.

____________________