Project ‘Een goed gesprek’

 

Een vrijwilliger om rustig mee te praten

Veel ouderen redden zich uitstekend; ze wonen zelfstandig, zijn fit en nemen deel aan activiteiten. Intussen zijn er óók nogal wat mensen die ernaar verlangen om eens echt met iemand te praten. Dat is zeker zo als er dingen gebeuren waarmee je niet zo makkelijk raad weet. Dan is het fijn als er iemand is die de tijd heeft en goed kan luisteren. 
 
In Kralingen/Crooswijk bestaat hiervoor ‘Een goed gesprek’. Dit is een maatjesproject met betrouwbare, geschoolde vrijwilligers. De vrijwilligers worden begeleid door de geestelijke zorg van gezondheidscentrum Levinas. 
 
Misschien wilt u zelf wel gebruik maken van ‘Een goed gesprek’.

 

Werkwijze

Voor de start van ‘Een goed gesprek’ komt altijd eerst de projectcoördinator op bezoek. Zo kunt u samen bekijken of het maatjesproject aansluit bij wat u nodig heeft. Vaak klopt dat wel, en dan zoekt de coördinator een vrijwilliger die zo goed mogelijk bij u past. 
 
Klikt het met de vrijwilliger? Dan komt deze regelmatig thuis op bezoek. Op deze manier ontstaat er vertrouwen over en weer, en met zo’n maatje heeft u een steun in de rug. Het contact kan voor een paar maanden zijn, maar ook langer duren.

 

Aanmelding

‘Een goed gesprek’ is bedoeld voor thuiswonende ouderen van Kralingen/Crooswijk. Iedereen kan zich zelf aanmelden. Als u dat liever heeft, kan een ander ook het contact leggen. Bijvoorbeeld een familielid, de huisarts of iemand anders die bij u betrokken is. 
 
De aanmeldingen komen terecht bij de geestelijk verzorger die het project coördineert. U kunt haar natuurlijk ook benaderen voor meer informatie.