Slide Slide Slide
  

Stichting Geestelijke Zorg Levinas

 
Algemene info
Voor het behartigen van de geestelijke zorg binnen en vanuit GC Levinas is in 2011 de Stichting Geestelijke Zorg Levinas (SGZL) opgericht. Deze stichting bevordert dat er geestelijke zorg is voor mensen met zingevingsvraagstukken. Zij zorgt voor de personeelszaken en de benodigde financiën; zij bevordert de kwaliteit van het werk en de samenwerking met andere disciplines.
 
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
Het bestuur bestaat uit:
Drs. C.H. Baar-Poort, huisarts, voorzitter
Drs. C.M. Nolet, secretaris.
L.E. Bruijn, psycholoog MA, penningmeester
Ds. L. Korevaar, lid

 
Jaarverslagen
Jaarlijks brengt de stichting verslag uit van de werkzaamheden binnen de stichting.
Via onderstaande link kunt u de jaarverslagen inzien.

 
Jaarplan
Voor de aanvang van een nieuw jaar stelt het bestuur vast wat binnen de voortgang van het werk de aandachtspunten zijn voor het komende jaar. Dit staat in het jaarplan. (link)

 
Kwaliteit
De geestelijk verzorgers van het kernteam van Levinas zijn ingeschreven in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) of werken – als zij bezig zijn met deze registratie – onder supervisie van een geregistreerde geestelijk verzorger. Zij vallen onder de gedragscode van de Geestelijke Verzorging. link
 
Binnen Levinas wordt de kwaliteit van het werk ondersteund door intervisie (4x per jaar met een externe coach), deelname aan intercollegiaal overleg of externe bijeenkomsten rond thema’s en door deelname aan onderzoek.
 
De vrijwilligers in het project Een Goed Gesprek ondertekenen de gedragscode van dit project. link
Bovendien worden ze ondersteund door training en coaching.
 
Bij het deel “privacy” op deze website treft u verschillende regelingen aan. (link)

 

Financiering

Om de verschillende werkzaamheden mogelijk te maken doet de Stichting momenteel een beroep op meerdere financieringsbronnen:
– Zorgverzekeraar voor consulten binnen GC Levinas (POH-GGZ regeling);
– Rijkssubsidieregeling voor Geestelijke Verzorging in de thuissituatie (voor thuiswonende 50+ers en palliatieve cliënten);
– Sint Laurensfonds (voor het project Een Goed Gesprek);
– Gemeente Rotterdam (voor het project Een Goed Gesprek);
– Universiteit voor Humanistiek (voor onderzoeksproject PLOEG);
– GC Levinas (voor overleg binnen GC Levinas).
 

Samenwerkingspartners

Bij de start van de Geestelijke Verzorging in GC Levinas was dit landelijk nog een pioniersplek. Inmiddels zijn er meerdere projecten van Geestelijke verzorging in de 1e lijn. Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond is de samenwerking gebundeld in het Centrum voor Levensvragen. Zie www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

Andere partners zijn:
– Samen010;
– Vertegenwoordigers van geestelijke stromingen in Kralingen-Crooswijk;
– De instellingen die hiervoor genoemd zijn bij de financiers en die ook inhoudelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het werk.
– Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omgeving (NPZR&o).
– De vele netwerkcontacten in verband met de projecten Een Goed Gesprek en PLOEG.
 

Jubileumjaar: Hebbie effe?

Op 13 februari 2020 was er een feestelijke bijeenkomst om te vieren dat in 12,5 jaar Geestelijke Verzorging binnen Levinas een plek heeft gekregen in de 1e lijn. De titel van het symposium was “Hebbie effe? Over ruimte voor ontmoeting en op verhaal komen”. De inleidingen en het verslag vindt u hier.

Tijdens het symposium is het werkboek van het maatjesproject Een Goed Gesprek gepresenteerd. Dit werkboek vormde de afronding van de eerste fase van dit project. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de expertise van het project “MOTTO”. Het boek is beschikbaar voor iedereen die ook zelf met geestelijke zorg en vrijwilligers aan de slag wil gaan. Te verkrijgen via het e-mailadres geestelijkezorg.levinas@ezorg.nl of te raadplegen via deze link.