Stichting Geestelijke Zorg Levinas

 
Voor het behartigen van de geestelijke zorg binnen en vanuit GC Levinas is in 2011 de Stichting Geestelijke Zorg Levinas (SGZL) opgericht. Deze stichting bevordert dat er geestelijke zorg is voor mensen met zingevingsvraagstukken. Zij zorgt voor de personeelszaken en de benodigde financiën; zij bevordert de kwaliteit van het werk en de samenwerking met andere disciplines.

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur bestaat uit:
Drs. C.H. Baar-Poort, huisarts, voorzitter
R. Voorwinden, secretaris.
Drs G. Coppus, penningmeester
Ds I. Hogeweg, lid
L.E. Bruin, lid