Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk

 

In april 2018 startte de geestelijke zorg van het gezondheidscentrum met ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’.
In dit project ondersteunen geschoolde vrijwilligers thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen, door geregeld als maatje bij hen op bezoek te gaan. 
Voor ‘Een goed gesprek’ (EGG) gold van meet af aan als hoger doel: een optimaal aanbod van geestelijke zorg in Kralingen-Crooswijk; qua inhoud, kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het project wordt begeleid door een lid van het kernteam. Het bestuur van de Stichting Geestelijke zorg Levinas is nauw betrokken, onder meer via de EGG-klankbordgroep.

De eerste fase van het project besloeg de periode april 2018 – maart 2020. Activiteiten in deze periode:
• werven, scholen, inzetten en coachen van vrijwilligers
• werven en ondersteunen van cliënten
• PR en contact met samenwerkingspartners in het werkgebied
• samenwerken met de collega-projecten Motto en Het goede gesprek
• schriftelijke vastlegging van de methodiek in de vorm van een werkboek (met medewerking van de Universiteit voor Humanistiek)
• bekendmaking van de resultaten middels een symposium

Dit alles was mogelijk dankzij een tweejarige subsidie van SIGER (Stichting Innovatie Georganiseerde Eerste lijn regio Rijnmond).
Per april 2020 begon ‘Een goed gesprek’ aan een tweede fase, die loopt tot eind 2021. Het plan is om te komen tot een stabilisering en verbreding van hetgeen eerder was gerealiseerd. De eerder in gang gezette activiteiten gaan door. Daarnaast zijn er twee nieuwe elementen, te weten:
• realiseren van een groepsgewijs aanbod in het werkgebied
• realiseren van een aanbod aan ouderen met een migratie-achtergrond
‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk 2020 – 2021’ wordt gefinancierd vanuit drie bronnen: de subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie, de gemeente Rotterdam en het Sint Laurensfonds.

 
Achtergrond
‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’ gaat uit van gezondheidscentrum Levinas
Noordeinde 97
3061 EM Rotterdam
www.gc-levinas.nl
Mirjam Heikens is lid van het kernteam geestelijke zorg aldaar

 
Voor verdere gegevens zie:
Folder ‘Een goed gesprek – Kralingen Crooswijk’
Download PDF Werkboek Een Goed Gesprek
Bekijk de link Werkboek Een Goed Gesprek