Motto Kralingen-Crooswijk

 
In april 2018 startte de geestelijke zorg van het gezondheidscentrum met ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’.
In dit project ondersteunen geschoolde vrijwilligers thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen, door geregeld als maatje bij hen op bezoek te gaan.
Voor ‘Een goed gesprek’ gold als hoger doel: een optimaal aanbod van geestelijke zorg in Kralingen-Crooswijk; qua inhoud, kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het project werd begeleid door een lid van het kernteam.
Dit alles was mogelijk dankzij een tweejarige subsidie van SIGER (Stichting Innovatie Georganiseerde Eerste lijn regio Rijnmond).
Per april 2020 begon ‘Een goed gesprek’ aan een volgende fase, die liep tot eind 2021. Daarbij was de opzet om te komen tot een stabilisering en verbreding van hetgeen eerder was gerealiseerd. Bovendien waren er enkele nieuwe elementen; namelijk realiseren van een groepsgewijs aanbod in het werkgebied en realiseren van een aanbod aan ouderen met een migratie-achtergrond.
Vanwege de covid-pandemie kwamen deze beide elementen niet goed van de grond. Wel zijn er de nodige contacten gelegd en andere voorbereidingen getroffen.
Intussen was er meer dan voldoende reden om uit te zien naar een vervolg van ‘Een goed gesprek’. Dat is gelukt.
Met ingang van 2022 is het project ondergebracht bij de Stichting Samen 010. Samen 010 herbergt o.a. het vergelijkbare collega-project ‘Motto’, waarmee al nauwe samenwerking bestond.
De naam werd Motto Kralingen-Crooswijk. Gezondheidscentrum Levinas bleef thuisbasis, en het project kreeg nieuwe kansen.

 
Voor verdere gegevens zie:
MOTTO
Informatie voor verwijzers Motto Kralingen-Crooswijk
Werkboek een goed gesprek