Kernteam

Ons kernteam geestelijke zorg bestaat uit drie personen: Mirjam Heikens, Filiz Islekter en Petra ter Berg.
Bij ieder van ons kunt u terecht, wat uw achtergrond ook is.

____________________

Mirjam Heikens:
Mijn werkzame leven ben ik ooit begonnen als verpleegkundige. Daarna studeerde ik theologie, omdat ik graag verdieping wilde. Deze studie heb ik afgerond in 2007. In de jaren daarna heb ik ervaring opgedaan op verschillende plekken. In de geestelijke zorg voel ik me nog het allermeeste thuis. Ik vind het altijd weer boeiend om mensen terzijde te staan bij de ‘trage vragen’ die zich zomaar kunnen voordoen in het leven. Mooi dat dit kan bij gezondheidscentrum Levinas.
Zie verder www.zustermirjamgeestelijkezorg.nl

____________________

Filiz Islekter:
Als maatschappelijk werker kreeg ik vaak vragen over religie en zingeving, vooral vanuit islamitisch perspectief. Deze vragen en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat ik islamitisch geestelijk verzorging ging studeren. De islam is mijn haven, mijn thuiskomen en een basis voor hoe ik in het leven sta. Als geestelijk verzorger vind ik het belangrijk om de ander in eerste instantie als ‘mens’ te ontmoeten. Omdat iedereen zijn eigen vorm van spiritualiteit heeft, met of zonder een religie. Ieder persoon kan een periode in het leven hebben waarin hij stagneert en de zin van het bestaan opnieuw moet herdefiniëren, vooral als het om situatie gaat die de bestaanszekerheid van die persoon raakt. Op zo’n moment kan een luisterend oor van groot waarde zijn. Een gesprek met iemand die jou niet veroordeelt en je ondersteunt bij het hervinden van hoop en troost zodat je je situatie kan hanteren. Ik hoop dat ik zo een medemens voor de ander kan zijn.

____________________

Petra ter Berg:
Toen ik nog vertrouwenspersoon was op het ROC, waar ik jarenlang ook docent geweest ben, merkte ik hoe fijn ik het vond om te luisteren naar de mensen die naar me toe kwamen. Op latere leeftijd ben ik me verder gaan specialiseren en de opleiding tot geestelijk verzorger gaan doen. De studie heeft mijn leven verrijkt. Ik ben joods en haal mijn inspiratie uit joodse spiritualiteit. Emmanuel Levinas raakt mij met zijn woorden: “Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, die een beroep op jou doet en jou een plaats geeft.” In je eentje worstelen met gevoelens van eenzaamheid, verdriet, rouw of zinloosheid is heel naar. Graag bied ik een luisterend oor aan ieder die daar behoefte aan heeft en help ik mensen een nieuw perspectief te ontdekken.
Zie verder www.demamah.nl

____________________