Luisteruur

  

Sinds 2012 is er bij gezondheidscentrum Levinas de mogelijkheid voor mensen om hun verhaal te delen met een geestelijk verzorger. Dat kan in het zogeheten Luisteruur.
 
Meestal komt men bij het Luisteruur na een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener binnen het gezondheidscentrum. Iemand kan ook zelf contact opnemen. 
 
Binnen het gezondheidscentrum is er informatie te vinden in een folder en op het informatiescherm in de wachtkamer. Het kernteam is te bereiken via een algemeen mailadres en ook per telefoon.
 
De gesprekken van het Luisteruur vinden plaats in een ruimte van het gezondheidscentrum, bij mensen thuis of op een andere geschikte plek. 
Na ieder gesprek wordt er – in overleg met de cliënt – een contactformulier ingevuld, met een korte rapportage aan de huisarts. Daarnaast hebben de geestelijk verzorgers regelmatig overleg met de artsen en/of andere professionals van het gezondheidscentrum. Dit alles gebeurt met inachtneming van de wet AVG. Zie ook het privacybeleid van het team geestelijke zorg. 
 
De financiering van het Luisteruur vindt sinds 2014 plaats via een constructie met de ziektekostenverzekering. Daarbij functioneren de teamleden gemiddeld 3 uur per week als zelfstandig werkende POH-GGZ. Met ingang van 2019 kan het team ook aanspraak maken op de rijkssubsidie voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Deze subsidie geldt voor de ondersteuning van 55+ers en palliatieve patiënten met hun naasten.

Doorverwijzen naar een geestelijk verzorger