Tweede ring

Om ons kernteam heen is een tweede ring. Bij de mensen in deze tweede ring kunt u terecht voor specifiekere geloofs- of filosofische vragen. U kunt hen zelf benaderen, maar als u dat prettiger vindt, kan een lid van het kernteam dit ook voor u doen.

____________________

Ruud Gouw, pastoor Lambertuskerk, 010-4123690 lambertuskerk-rotterdam@hetnet.nl

____________________

Levensvragen hoeven niet direct beantwoord te worden. Ze zijn niet eindig en blijven zich voordoen. Bij nadenken erover zoek je als het ware naar een goede verhouding met deze vragen. Daardoor komt er beweging en ontstaat er ruimte en zelfs levensruimte. Door het bevragen van je vragen word je wijzer.

Dick van Hennik, filosofisch practicus, 06-41562274, info@fpn-kralingen.nl

____________________

Luisteren naar iemands levensverhaal, met oprechte aandacht, zonder oordeel samen zoeken naar herstel en levensmogelijkheden: zo probeer ik te werken. Ik ben vertrouwd met de vele verschillende stromingen binnen de protestantse kerken. In zo vele vormen zoek ik naar wat het Taizé-lied zingt: waar liefde is en zorg, daar is God.

Ilse Hogeweg, predikant Protestantse Gemeente Rotterdam Kralingen, 010-4354144, ihogeweg@kpnmail.nl

____________________

Als Islamitisch Geestelijk Verzorger bied ik begeleiding en ondersteuning, zodat patiënt en naasten troost kunnen vinden en veerkracht kunnen ontwikkelen. Daarbij is het van belang zicht te krijgen op wat van waarde en betekenis is voor de patiënt en of naasten. Ik ben er van overtuigd dat ieder verhaal en levenservaring het verdienen om zonder oordeel gehoord te worden.

Abderrahman Karbila, Islamitisch geestelijk verzorger Franciscus Vlietland en EMC, 06 16 397 154, A.Karbila@erasmusmc.nl

____________________

Ik ben er voor iedereen en in het bijzonder voor de Hindoestaanse doelgroep.
Als geestelijk begeleider geef ik tools mee waardoor het leven dragelijker wordt, omdat de cliënt raad weet met datgene wat hem/haar overkomt.
Tevens zorg ik voor uw ziel en heb oor voor uw verhaal.

Deva Mathoera, Hindoe geestelijk begeleider, 0650293640, consult@adesh.nl, website Adesh.nl

____________________