Kwaliteit

 
De geestelijk verzorgers van het kernteam van Levinas zijn ingeschreven in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) of werken – als zij bezig zijn met deze registratie – onder supervisie van een geregistreerde geestelijk verzorger. Zij vallen onder de gedragscode van de Geestelijke Verzorging. link

Binnen Levinas wordt de kwaliteit van het werk ondersteund door intervisie (4x per jaar met een externe coach), deelname aan intercollegiaal overleg of externe bijeenkomsten rond thema’s en door deelname aan onderzoek.

De vrijwilligers in het project Een Goed Gesprek ondertekenen de gedragscode van dit project. link
Bovendien worden ze ondersteund door training en coaching.

Bij het deel “privacy” op deze website treft u verschillende regelingen aan. (link)